Koldioxid-Ransonering Logga

Logga samt grafisk profil till en fiktiv myndighet ansvarig över Sveriges

koldioxidransonering.

Logga illustrerad i adobe Illustrator och grafisk profil i adobe InDesign.